KONUŞMACI ÖNERİN

Adınız (gerekli)

Şirket/Kuruluş adı (gerekli)

E-postanız (gerekli)

Önerilen Konuşmacı/Panelist adı (gerekli)

Önerilen Konuşmacı/Panelist Şirket veya Kuruluşu (gerekli)

Önerilen Konuşmacı/Panelistin unvanı (gerekli)

Oturum ya da Sunum için önerdiğiniz tema

Oturum ya da Sunum için önerdiğiniz başlık

Dijital Açı: Önerdiğiniz sunum ya da oturumun dijitale ilişkin odak noktasını tarif ediniz

Sosyal Fayda Açısı: Önerdiğiniz sunum ya da oturumun sosyal faydaya ilişkin odak noktasını tarif ediniz

Farklı açı: Bizler SFZ'de daima yepyeni konu başlıklarının peşindeyiz. Bu nedenle de daha önce yapılmış sunumların ya da kolayca ulaşılabilen bilgilerin bir kez daha tekrarlanmasını istemiyoruz. Önerdiğiniz konu başlığı sizce düşünce dünyamıza nasıl bir yeni perspektif getirebilir?

Siz veya çalıştığınız kuruluştan biri daha önce bir Sosyal Fayda Zirvesi'ne konuşmacı ya da panelist olarak katıldı mı? Eğer katıldıysa, sunumun içeriğini kısaca yazar mısınız?

Daha önceki konuşma örneklerinin video linkleri.

Tercih edilen konuşma biçimi
TekPanelPerformansMülakatDiğer